2010-09-03

Zmiany w Prawie o ruchu drogowym

4 września br. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 1018).

W zakresie właściwości Ministerstwa Infrastruktury, przepisy ustawy z dnia 22 lipca 2010 r., w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.):
  • rozszerzają stosowanie przepisów ruchu drogowego na drogi wewnętrzne położone w oznakowanych strefach ruchu,
  • definiują pojęcie drogi publicznej, drogi wewnętrznej oraz strefy ruchu,
  • określają organy zarządzające ruchem na drogach wewnętrznych oraz organy sprawujące nadzór nad tym zarządzaniem,
  • precyzują zasady oznakowania dróg wewnętrznych oraz zasady ponoszenia kosztów związanych z tym oznakowaniem,
  • wprowadzają zmianę do przepisów regulujących kwestię czasowego wycofania pojazdu z ruchu, w zakresie miejsca postoju pojazdu wycofanego z ruchu.

Ponadto, ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. wprowadza zmiany m.in. do przepisów następujących ustaw:
  1. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) - w zakresie centralnej ewidencji pojazdów oraz centralnej ewidencji kierowców, usuwania pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz opłat z tym związanych,
  2. z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) - w zakresie przepadku rzeczy oraz przepadku pojazdów,
  3. z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275, Nr 106, poz. 672, Nr 152, poz. 1017) - w zakresie kar za wykroczenia, których popełnienie nastąpiło w strefie ruchu oraz kar za naruszenie przepisów dotyczących sposobu znakowania dróg wewnętrznych,
  4. z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) - w zakresie definicji drogi wewnętrznej,
  5. z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) - w zakresie kar za przestępstwa, których popełnienie nastąpiło w strefie ruchu.


Dodaj komentarz:
Treść:

e-mail/nick:


Komentarze:

Brak komentarzy


Polecane stacje:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe WIMEX Tadeusz Wiszowaty
Octowa 4, 15-399 Białystok
tel. (085) 747-03-00

"AUTO-BUD" Sp. z o.o.
Piaskowa 91, 44-210 Pyskowice
tel. (032) 754-08-18

Ostatnio dodane:

OSKP Interhome Company LTD
Mazowiecka 6, 06-400 Ciechanów
tel. (023) 672-14-39

KONRYS Sp.j.
Zwycięstwa 8f, 15-703 Białystok
tel. (85) 651 33 99


 Villa Toscania Pszczew | ksiądz Marek Chrzanowski | Stacja diagnostyczna stacje diagnostyczne okręgowa stacja kontroli pojazdów stacje kontroli