2010-06-21

Ubezpiecz się w czasie mniejszych i dużych wakacyjnych podróży

Kiedy planujemy wakacje, rzadko myślimy o tym, że podczas wypoczynku może przydarzyć nam się coś nieprzyjemnego. Bardziej niż zakres ubezpieczenia dodawanego automatycznie do umowy zawieranej z biurem podróży interesuje nas odległość hotelu od plaży, godziny serwowania posiłków oraz temperatura wody w morzu.

Zakup polisy ubezpieczeniowej przez telefon czy Internet nie jest już czymś egzotycznym, a świadomość Polaków na temat ubezpieczeń rośnie systematycznie z roku na rok. Niestety, nadal nie czytamy ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU) wykupując ubezpieczenie w podróży (Travel). Tymczasem "wypadki chodzą po ludziach" i także podczas wakacji możemy złamać rękę, ulec wypadkowi lub nagle zachorować. Koszty leczenia, hospitalizacji czy konsultacji lekarskiej za granicą oznaczają często horrendalne wydatki i mogą zmienić nasz wymarzony urlop w koszmar.

Co jest najważniejsze w ubezpieczeniach podróżnych?

Szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na przedmiot i zakres ubezpieczenia, a więc na następujące elementy:

KL, czyli ubezpieczenie kosztów leczenia

Podczas wyjazdu zagranicznego zapewnia ono pomoc medyczną w nagłych przypadkach i obejmuje konsultacje lekarskie przez telefon z polskojęzycznym lekarzem, konsultacje i badania lekarskie na miejscu (włącznie z hospitalizacją) oraz transport medyczny zarówno za granicą, jak i do Polski. Wystarczy jeden telefon pod całodobowy numer Centrum Alarmowego wskazany na polisie, aby uzyskać niezbędną pomoc. Bardzo istotne jest zwrócenie uwagi do jakich kwot (najczęściej w Euro) ubezpieczyciel pokrywa koszty naszego leczenia.

NNW, czyli ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie to gwarantuje wypłatę odszkodowania związanego z nieszczęśliwym wypadkiem, który miał miejsce poza granicami kraju, a na skutek którego ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu. Stopień uszczerbku na zdrowiu ocenia specjalna komisja, powołana przez ubezpieczyciela. W tym przypadku również bardzo istotną kwestią są kwoty, do których ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność.

ASS, czyli assistance

Ubezpieczenie to zapewnia szereg udogodnień łagodzących skutki nieprzewidzianych okoliczności w czasie podróży. W jego skład wchodzą takie świadczenia jak np. pomoc w razie kradzieży lub zorganizowanie wcześniejszego powrotu do kraju, jeśli w miejscu zamieszkania doszło do poważnych zdarzeń losowych (ciężka choroba lub śmierć bliskiej osoby, pożar albo zalanie mieszkania itp.). Ubezpieczonemu gwarantuje się także pokrycie kosztów kontynuacji podróży czy koszty pobytu bliskiej osoby w szpitalu, jak również zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu dzieci do miejsca zamieszkania oraz opieki nad nimi.

OC, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

To ubezpieczenie oferowane jest przez ubezpieczycieli w pakietach Travel od pewnego czasu. Ma za zadanie pokryć koszty wyrządzone przez nas osobom trzecim. Działa ono podobnie jak OC samochodowe.

Ubezpieczenie "na bogato"?

Ubezpieczenia w podróży bardzo często oferowane są w różnego typu pakietach - podobnie jak ma to miejsce przy Auto Casco w polisach komunikacyjnych. Pakiety najtańsze mają najsłabszy, podstawowy zakres świadczeń, odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeń jest tutaj dość niska. Najbogatsze, a zarazem najdroższe pakiety (tzw. pakiety VIP) zapewniają bardzo wysoką odpowiedzialność ubezpieczyciela i poza podstawowymi świadczeniami oferują m.in. takie usługi jak całodobowy dyżur Centrum Pomocy, dostęp do infolinii medycznej czy udzielenie informacji w razie wystąpienia potrzeby uzyskania porady prawnej. Gwarantują one także pokrycie kosztów hospitalizacji poszkodowanego, kosztów jego transportu czy organizację dostarczenia leków, organizację i pokrycie dodatkowych kosztów zakwaterowania i wyżywienia w celu rekonwalescencji oraz transportu po wyzdrowieniu. Szeroka ochrona obejmuje w takim przypadku również osobę towarzyszącą poszkodowanemu (ew. osobę wezwaną do opieki i towarzyszenia poszkodowanemu): chodzi tu organizację i pokrycie kosztów jej zakwaterowania i wyżywienia czy kosztów transportu członków rodziny, w tym niepełnoletnich dzieci. W grę wchodzi też organizacja i pokrycie kosztów przerwania podróży zagranicznej, a więc zwrot kosztów wycieczki czy wczasów. Ubezpieczenie podróżne w rozbudowanym wariancie zapewnia także pomoc w razie utraty dokumentów, kart płatniczych czy gotówki, gdy np. zostaniemy okradzeni. W takim wypadku ubezpieczyciel pomoże nam też m.in. zablokować konto. A jeśli lecimy samolotem i nasz lot jest opóźniony, ubezpieczenie pokryje związane z tym koszty. Dla wielu osób wartościowym elementem ochrony będą: ubezpieczenie bagażu podróżnego, kosztów związanych z opóźnieniem dostarczenia bagażu czy też udzielenie pomocy w odzyskaniu i ponownym skierowaniu bagażu.

Za co ubezpieczyciel nie odpowiada?

Wnikliwe przestudiowanie OWU przed kupnem polisy podróżnej jest ważne także ze względu na wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, czyli okoliczności, w których ubezpieczyciel nie wypłaca części lub całości świadczenia oraz konkretne wskazania mówiące o tym, jakie koszty nie są objęte ochroną. W każdym towarzystwie ubezpieczeniowym wyłączenia nieznacznie różnią się, ale w większości przypadków brzmią identycznie.

Wyłączenia te są logiczne i wręcz oczywiste, jeśli o nich wiemy, ale jeśli nie czytaliśmy OWU możemy być bardzo mocno zaskoczeni faktem, że towarzystwo nie pomoże nam po powstaniu pewnych szkód / zdarzeń - mówi Wojciech Rabiej z porównywarki ubezpieczeniowej rankomat.pl. Z pewnością ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania, jeśli szkodę wyrządzimy umyślnie lub wystąpi ona z powodu naszego rażącego niedbalstwa. Ochrona nie obejmuje również przypadków zatrucia alkoholem, narkotykami lub innymi środkami odurzającymi oraz wypadków samochodowych spowodowanych pod wpływem alkoholu lub bez wymaganych dokumentów. Poza tym towarzystwa wyłączają szkody, które przydarzą się nam podczas usiłowania / popełnienia przestępstwa lub podczas pracy zarobkowej, a także przypadki samobójstwa lub zdarzeń wynikających z zaburzeń psychicznych poszkodowanego. Także wyczynowe uprawianie sportów oraz sporty ekstremalne to nasze własne wakacyjne ryzyko.

W ogólnych warunkach ubezpieczenia w podróży natkniemy się również na ograniczenia odpowiedzialności firm ubezpieczeniowych. Dotyczą one operacji plastycznych i zabiegów kosmetycznych, leczenia sanatoryjnego, pobytu w ośrodku rehabilitacyjnym czy zakupu protez. Firma ubezpieczeniowa nie zapłaci za zabieg usunięcia ciąży czy poród, który nastąpił po 32 tygodniu ciąży.

W biurze podróży czy bezpośrednio u ubezpieczyciela?

Biura podróży oferują dobre pakiety ubezpieczeń, ale jeśli przeczytaliśmy OWU i nie znaleźliśmy w opisanym zakresie działań, które są dla nas ważne to można udać się do wybranego towarzystwa ubezpieczeń i kupić polisę najlepiej dopasowaną do naszych potrzeb. Na pewno warto w przedurlopowym szale poświęcić na to trochę czasu, bo kupując dobrą polisę, kupujemy sobie święty spokój - nieodzowny składnik udanego urlopu.

Dodaj komentarz:
Treść:

e-mail/nick:


Komentarze:

Brak komentarzy


Polecane stacje:

Stacja Kontroli i Obsługi Pojazdów Samochodowych w Wągrowcu
Kościuszki 55, 62-100 Wągrowiec
tel. (067) 262-18-06

Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne Centrum Spółka z o.o.
al. Hallera 132, 80-416 Gdańsk
tel. (058) 341-91-75

Ostatnio dodane:

OSKP Interhome Company LTD
Mazowiecka 6, 06-400 Ciechanów
tel. (023) 672-14-39

KONRYS Sp.j.
Zwycięstwa 8f, 15-703 Białystok
tel. (85) 651 33 99


 Villa Toscania Pszczew | ksiądz Marek Chrzanowski | Stacja diagnostyczna stacje diagnostyczne okręgowa stacja kontroli pojazdów stacje kontroli